- + satelita plan

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane Kontaktowe

Hotel Jakubus

Jakubowice 36
46-113 Wilków

tel: +48 77 419 56 53

e-mail:

 

 

 

 

Właścicielem marki JAKUBUS jest firma Osadkowski SA,
56-420 Bierutów, ul. Kolejowa 6
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
KRS 000241071
NIP 911-189-89-77
Kapitał zakładowy 33 500 000 PLN
wpłacony w całości